Lajme Javore

Informohu i pari

Infermierja d jall rrëfen të vërtetën e f rik ishme/ Kam shkëmbyer 5000 foshnja në 12 vite, e bëra për argëtim

Infermieret konsiderohen si kujdestare në spi t al dhe pa c ie ntët duhet të ndihen të sigurt dhe të kujdesen për ta. Megjithatë, disa infermierë kanë provuar se jenë dj a lli në formë njerëzore. E tillë mund të cilësohet edhe Elizabeth Mwewa, e cila në harkun kohor të 12 viteve ka shkëmb yer 5 mijë bebe me njëra-tjetrën dhe se këtë gjë e ka bërë për arg ë tim.

Nurses May Have Flipped Off 'Mini Satan' Newborns Because Crying ...

Ngjarja e tm er r sh m e ka ndodhur në Zimbabve, ku infermierja e s ëm urë  tashmë me k an cer ka rrë fyer m ëk ati n e saj dhe i kërkon falje Zotit.

November 1942. "Babies' Hospital, New York. Care of prematurely ...

“Unë kam k an ce r dhe e di që do të v d es shpejt. Dëshiroj të rrë fej më ka tet e mia para Zotit dhe para të gjithë njerëzve të pre kur, sidomos atyre që kanë lindur në ‘University Teaching Hospital’ (UTH) gjatë shërbimit tim”, tha ajo.

“Nuk kam asgjë për të fsh eh ur. Në 12 vitet që kam punuar në repartin e lindjes në UTH, shk ëm b eva afërsisht 5000 foshnje,” rrë feu ajo.

Mwewa shtoi se iu bë zakon ky k .ri    m dhe e bënte për ar gëti m. Tashmë kërkon faljen e njerëzve dhe të Zotit.

Mwewa gjithashtu shtoi se fëmijët e lindur midis 1983 dhe 1995 në s pit al , duhet të kontrollohen, veçanërisht nëse duken ndryshe nga vëllezërit e tjerë të tyre. “Nëse keni lindur në UTH ndërmjet viteve 1983 dhe 1995, shanset janë që prindërit që ju rritën, të mos jenë prindërit tuaj biologjikë”, tha ajo