Lajme Javore

Informohu i pari

Vend i bekuar nga zoti/ Ja mrekullitë që kanë ndodhur në Kishën e Lacit

Janë të shumtc njerëzit që mendojnë se koronavirusi është një m allkim i Zotit për më katet e njerëzimit dhe d ëm et që i ka shkaktuar ai tokës.

Për pa sojë, ai që mund ta mundë vir usin është po vetë perëndia. Dhe vendi më i mirë për këtë është kisha e Shna Ndout në Laç, ku bashkë me ata që kërkojnë fatin, apo shërimin e sëmundjeve, nuk kanë munguar as ata që luten për të shpëtuar bota nga koro navirusi.

Kisha e Laçit është një ndër vendet më të shenjta në Shqipëri. Shumë njerëz thonë se janë shëruar nga sëmundje të rënda, vetëm pasi janë ngjitur deri këtu. Disa të tjerë thonë se iu janë hapur dyert e fatit, falë lutjeve në këtë vend.