Lajme Javore

Informohu i pari

Vajza e re ka një vit pa hequr vetullat dhe mustaqet/ Nuk kam kohë tha, të gjitha kështu si mua duhet ta bëjnë

Një vajzë 31-vjeçare në Danimarkë ka zgjedhur që të jetojë pa asnjë kom pleks, edhe pse vetullat i janë bashkuar, apo ka q ime edhe në fytyrë.

Eldina Jaganjac, nga Kopenhaga, është për ba llur edhe me reagimet e njerëzve në rrugë, të cilët i kanë thënë se “duhet të rru het”.

Ajo u irr itua nga fakti që gratë shpenzojnë më shumë kohë dhe para për të ruajtur pamjen e tyre përmes he qjes së q imeve. Kështu që, në Mars të vitit 2020, ajo nd aloi që ta bëjë vetë diçka të tillë.